Torrette - da viticoltura biologica

Torrette - da viticoltura biologica

Vitigni: Petit rouge 75%, Vien de Nus, Cornalin, Premetta 25% Origine dei ›››

Torrette supérieur - affinato in barrique

Torrette supérieur - affinato in barrique

Vitigni: Petit rouge 80%, Maiolet e Cornalin 5/10%, Fumin 10/15% Origine ›››

Petite arvine

Petite arvine

Vitigno: Petite arvine 100% Origine del vitigno: la Petite arvine è originaria ›››